نتایج جستجو برای سینما-و-تئاتر

فیلترها

هفت

ریچارد دایر

70,000 ریال

ناشر: هرمس‏

چاپ یکم

136 صفحه insert_drive_file
هفت
%

میزانسن

فرانک کسلر

200,000 ریال

ناشر: لگا

چاپ یکم

104 صفحه insert_drive_file
میزانسن
%

چیدن نما

جرمی وینیرد

595,000 ریال

ناشر: چتر

چاپ دوم

180 صفحه insert_drive_file
چیدن نما
%

مشنگ ها

نیل سایمون

150,000 ریال

ناشر: نیلا

چاپ سوم

80 صفحه insert_drive_file
مشنگ ها
%

هنر سینما

دیوید بوردول

1,980,000 ریال

ناشر: مرکز

چاپ هجدهم

542 صفحه insert_drive_file
هنر سینما
%

چشم جان بین

مازیار اسلامی

370,000 ریال

ناشر: لگا

چاپ یکم

200 صفحه insert_drive_file
چشم جان بین
%