نتایج جستجو برای دسته بندی دانش

فیلترها

ساستک

پی آر اسمیت

1,170,000 ریال

ناشر: برآیند

چاپ یکم

270 صفحه insert_drive_file
ساستک
%

طرح بزرگ

استفن هاوکینگ

490,000 ریال

ناشر: امضا

چاپ سوم

224 صفحه insert_drive_file
طرح بزرگ
%

پایان غیاب

مایکل هریس

400,000 ریال

ناشر: خزه

چاپ یکم

224 صفحه insert_drive_file
پایان غیاب
%

چیستی تکامل

ارنست مایر

980,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ ششم

432 صفحه insert_drive_file
چیستی تکامل
%

سرشت فناوری

ویلیام برایان آرتور

320,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ سوم

270 صفحه insert_drive_file
سرشت فناوری
%

علم زندگی

گروهی از نویسندگان

550,000 ریال

ناشر: بهجت

چاپ هجدهم

384 صفحه insert_drive_file
علم زندگی
%