نتایج جستجو برای غرب

فیلترها

ضیافت

افلاطون

300,000 ریال

ناشر: جامی

چاپ نهم

160 صفحه insert_drive_file
ضیافت
%

فلسفه چیست

ژیل دلوز

580,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ ششم

322 صفحه insert_drive_file
فلسفه چیست
%

کژ نگریستن

اسلاوی ژیژِک

420,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ سوم

340 صفحه insert_drive_file
کژ نگریستن
%

پدیده شناسی

ژان فرانسوا لیوتار

240,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ ششم

134 صفحه insert_drive_file
پدیده شناسی
%

تئاتر فلسفه

میشل فوکو

800,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ هفتم

552 صفحه insert_drive_file
تئاتر فلسفه
%

دانش منطق

گئورک ویلهلم فریدریش هگل

1,350,000 ریال

ناشر: نگاه

چاپ سوم

840 صفحه insert_drive_file
دانش منطق
%