نتایج جستجو برای غرب

فیلترها

هگل

فردریک بیزر

580,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ چهارم

528 صفحه insert_drive_file
هگل
%

خطابه

ارسطو

850,000 ریال

ناشر: هرمس‏

چاپ سوم

444 صفحه insert_drive_file
خطابه
%

ضیافت

افلاطون

300,000 ریال

ناشر: جامی

چاپ نهم

160 صفحه insert_drive_file
ضیافت
%

فلسفه چیست

ژیل دلوز

460,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ چهارم

322 صفحه insert_drive_file
فلسفه چیست
%

انقلاب

هانا آرنت

500,000 ریال

ناشر: خوارزمی

چاپ چهارم

404 صفحه insert_drive_file
انقلاب
%

پدیده شناسی

ژان فرانسوا لیوتار

240,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ ششم

134 صفحه insert_drive_file
پدیده شناسی
%