نتایج جستجو برای غرب

فیلترها

خطابه

ارسطو

850,000 ریال

ناشر: هرمس‏

چاپ سوم

444 صفحه insert_drive_file
خطابه
%

ضیافت

افلاطون

300,000 ریال

ناشر: جامی

چاپ نهم

160 صفحه insert_drive_file
ضیافت
%

فلسفه چیست

ژیل دلوز

580,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ ششم

322 صفحه insert_drive_file
فلسفه چیست
%

کژ نگریستن

اسلاوی ژیژِک

420,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ سوم

340 صفحه insert_drive_file
کژ نگریستن
%

انقلاب

هانا آرنت

500,000 ریال

ناشر: خوارزمی

چاپ چهارم

404 صفحه insert_drive_file
انقلاب
%

پدیده شناسی

ژان فرانسوا لیوتار

240,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ ششم

134 صفحه insert_drive_file
پدیده شناسی
%