نتایج جستجو برای ������

فیلترها

ضیافت

افلاطون

300,000 ریال

ناشر: جامی

چاپ نهم

160 صفحه insert_drive_file
ضیافت
%

سرشت شر

دارل کوئن

1,500,000 ریال

ناشر: هنوز

چاپ سوم

496 صفحه insert_drive_file
سرشت شر
%

فلسفه چیست

ژیل دلوز

680,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ ششم

322 صفحه insert_drive_file
فلسفه چیست
%

کژ نگریستن

اسلاوی ژیژِک

940,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ پنجم

340 صفحه insert_drive_file
کژ نگریستن
%

پدیده شناسی

ژان فرانسوا لیوتار

240,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ ششم

134 صفحه insert_drive_file
پدیده شناسی
%

تئاتر فلسفه

میشل فوکو

800,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ هفتم

552 صفحه insert_drive_file
تئاتر فلسفه
%