نتایج جستجو برای نمایشنامه-و-فیلم-نامه

فیلترها

گاو

غلامحسین ساعدی

180,000 ریال

ناشر: نگاه

چاپ چهارم

96 صفحه insert_drive_file
گاو
%

هملت

ویلیام شکسپیر

300,000 ریال

ناشر: دات

چاپ پانزدهم

153 صفحه insert_drive_file
هملت
%

ابله

فوریو بوردون

180,000 ریال

ناشر: هرمس‏

چاپ سوم

92 صفحه insert_drive_file
ابله
%

اتللو

ویلیام شکسپیر

240,000 ریال

ناشر: دات

چاپ یازدهم

160 صفحه insert_drive_file
اتللو
%

پدر

آگوست استریندبرگ

500,000 ریال

ناشر: افراز

چاپ چهارم

128 صفحه insert_drive_file
پدر
%

خروس

محمد رحمانیان

120,000 ریال

ناشر: نیلا

چاپ پنجم

96 صفحه insert_drive_file
خروس
%