نتایج جستجو برای عمومی

فیلترها

جمهور

افلاطون

1,575,000 ریال

ناشر: نگاه

چاپ یکم

504 صفحه insert_drive_file
%

اسمبلی

مایکل هارت

1,762,500 ریال

ناشر: نگاه

چاپ دوم

520 صفحه insert_drive_file
%

گاندی

بیکهو پارخ

680,000 ریال

ناشر: طرح نو

چاپ یکم

232 صفحه insert_drive_file
%

این قرن

آلن بدیو

624,000 ریال

ناشر: بیدگل

چاپ پنجم

270 صفحه insert_drive_file
%

نقش روشنفکر

ادوارد سعید

381,800 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ دهم

176 صفحه insert_drive_file
%

درباره دولت

پیر بوردیو

2,320,000 ریال

ناشر: مولی

چاپ دوم

550 صفحه insert_drive_file
%