نتایج جستجو برای علوم-سیاسی

فیلترها

جمهور

افلاطون

2,062,500 ریال

ناشر: نگاه

چاپ دوم

504 صفحه insert_drive_file
%

سیاست

ارسطو

1,912,500 ریال

ناشر: نگاه

چاپ دوم

456 صفحه insert_drive_file
%

هویت

فرانسیس فوکویاما

1,360,000 ریال

ناشر: روزنه

چاپ چهارم

192 صفحه insert_drive_file
%

اسمبلی

مایکل هارت

1,762,500 ریال

ناشر: نگاه

چاپ دوم

520 صفحه insert_drive_file
%

سیاست

اندرو هیوود

4,480,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ سیزدهم

666 صفحه insert_drive_file
%

گاندی

بیکهو پارخ

680,000 ریال

ناشر: طرح نو

چاپ یکم

232 صفحه insert_drive_file
%