نتایج جستجو برای ��������-����������

فیلترها

خشونت

اسلاوی ژیژک

450,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یازدهم

210 صفحه insert_drive_file
%

سیاست

اندرو هیوود

1,350,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یازدهم

666 صفحه insert_drive_file
%

جمهور

افلاطون

1,575,000 ریال

ناشر: نگاه

چاپ یکم

504 صفحه insert_drive_file
%

لویاتان

توماس هابز

1,500,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ شانزدهم

575 صفحه insert_drive_file
%

هویت

فرانسیس فوکویاما

375,000 ریال

ناشر: روزنه

چاپ سوم

192 صفحه insert_drive_file
%

گاندی

بیکهو پارخ

600,000 ریال

ناشر: طرح نو

چاپ یکم

232 صفحه insert_drive_file
%