نتایج جستجو برای موضوع اصلی علوم سیاسی

فیلترها

جمهور

افلاطون

2,062,500 ریال

ناشر: نگاه

چاپ دوم

504 صفحه insert_drive_file
%

سیاست

ارسطو

1,912,500 ریال

ناشر: نگاه

چاپ دوم

456 صفحه insert_drive_file
%

هویت

فرانسیس فوکویاما

1,360,000 ریال

ناشر: روزنه

چاپ چهارم

192 صفحه insert_drive_file
%

اسمبلی

مایکل هارت

1,762,500 ریال

ناشر: نگاه

چاپ دوم

520 صفحه insert_drive_file
%

گاندی

بیکهو پارخ

680,000 ریال

ناشر: طرح نو

چاپ یکم

232 صفحه insert_drive_file
%

آنارشیسم

جرج وودکاک

4,080,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ سوم

532 صفحه insert_drive_file
%