نتایج جستجو برای تاریخ

فیلترها

خرد کشی

خسرو ناقد

350,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ سوم

264 صفحه insert_drive_file
خرد کشی
%

استالین

ادوارد رادزینسکی

1,300,000 ریال

ناشر: ماهی

چاپ ششم

728 صفحه insert_drive_file
استالین
%

چهل چراغ

محمد ابراهیم باستانی پاریزی

425,000 ریال

ناشر: نشر علم

چاپ دوم

600 صفحه insert_drive_file
چهل چراغ
%

رنسانس

جیمز آ. کوریک

250,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ یازدهم

144 صفحه insert_drive_file
رنسانس
%

سلام اول

باربارا تاکمن

800,000 ریال

ناشر: ماهی

چاپ سوم

344 صفحه insert_drive_file
سلام اول
%

امیر کبیر

عباس اقبال آشتیانی

600,000 ریال

ناشر: نگاه

چاپ سوم

424 صفحه insert_drive_file
امیر کبیر
%